Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Arbetsresor

 

Tjänstgöringsplatsen svarar för civiltjänstgörarens dagliga arbetsresor mellan tjänstgöringsplatsen och den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat till den del avståndet överskrider 3 kilometer i en riktning.

Resekostnaderna ersätts enligt de kostnader som orsakas av det förmånligaste allmänna kommunikationsmedlet. Samåkning med annan personal kan också ordnas.

FRIA RESOR OCH RABATT PÅ BILJETTER

Permissionsresorna betalas av arbets- och näringsministeriet och du ansöker om rätt att resa från din tjänstgöringsplats. Vissa förutsättningar finns:

1. Resan skall med beaktande av omständigheterna alltid göras på det för staten förmånligaste sättet.

2. De resor som arbets- och näringsministeriet bekostar, är avsedda för resor mellan civiltjänstgörarens tjänstgöringsplats och civiltjänstgörarens egen hem- eller bostadskommun.

3. Fria resor får inte ges för en kvällsledighet (under 24 h ledighet). Fria resor kan ändå undantagsvis också beviljas för inträdesprov (eller motsvarande) eller för att delta i arbetsplatsintervjuer.

4. Om civiltjänstgöraren har speciella skäl kan tjänstgöringsplatsen enligt prövning även bevilja fria resor till följande orter:

a) en ort, där tjänstgöraren har en bestående arbets- eller studieplats

b) den ort där tjänstgörarens make eller maka eller varaktig sambo bor

c) till den ort där tjänstgörarens föräldrar, syskon eller barn bor d) till en kommande bostadsort,   arbets- eller studieort, såtillvida tjänstgöraren kan förevisa en kallelse till arbetsintervju, inträdesförhör eller annat motsvarande intyg

Anvisning om civiltjänstgörares resor