Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ifyllandet av förbindelsen

 

Ifyllandet av förbindelsen

Då du avtalar med en tjänstgöringsplats om utförande av arbetstjänst så fyller ni i en förbindelse. Det är bra att göra förbindelsen så fort som möjligt. Tjänstgöringsplatsen fyller i förbindelsen i Sivariweb. Arbetstjänsten kan  påbörjas efter utbildningsperioden.

Gör såhär

Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren kommer överens om föjande saker:

*arbetstjänstens begynnelsedag.

*huvudsakliga arbetsuppgifter

*inkvartering. Se schema över kostnader för inkvartering.

*dagpengens betalningstidpunkt

*måltider

*hälsovård

*arbetsresor

Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i Sivariweb och du godkänner förbindelsen elektroniskt via OmaSivari. Civiltjänstcentralen granskar förbindelsen när båda parter har godkänt förbindelsen. Arbetstjänsten kan börja enligt överenskommellse såvida Civiltjänstcentralen inte meddelar annat. Förbindelsen behövs inte mera skickas i pappersformat till Civiltjänstcentralen. Observera att Sivariweb inte fungerar i Internet Explorer. Använd andra webbläsare som t.ex. Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Civiltjänstcentralen gör en förordan till arbetstjänst, på basen av förbindelsen, innan tjänstgöringen börjar.

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) tillämpas också på den arbetstjänst som en civiltjänstgörare fullgör. Civiltjänstcentralen ska be att tjänstgöraren uppvisar ett utdrag om brottslig bakgrund, om det arbete som ska utföras under tiden i arbetstjänst varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga. Om ett utdrag om brottslig bakgrund krävs, fyller civiltjänstgöraren i blanketten för rekvirering av utdrag ur brottsregistret på civiltjänstcentralen, och erhåller registerutdraget personligen från rättsregistercentralen.