Välj en sida

För tjänstgöringsplatsen

Civiltjänstgöraren skaffar tjänstgöringsplatsen självständigt. Det är bra om civiltjänstgöraren börjar söka en tjänstgöringsplats redan innan tjänstgöringen inleds. Civiltjänstgöraren och tjänstgöringsplatsen avtalar om fullgörande av arbetstjänst genom en förbindelse. Utifrån detta avtal om arbetstjänst gör civiltjänstcentralen ett förordnande om arbetstjänst till den tjänstgöringsplats som civiltjänstgöraren skaffat. I undantagsfall kan civiltjänstcentralen förordna tjänstgöraren också till annan tjänstgöringsplats.