Välj en sida

En civiltjänstgörare kan få ersättningn för bruk av egen bil i samband med permissions- och veckoslutsresandet, närmare info on användandet av egen bil hittas på vår hemsida under https://www.siviilipalveluskeskus.fi/sv/resor/

Ersättningen för enkelresa är:

3-25 km: 5,10 €

26-50 km: 7,10 €

51-100 km: 15,20 €

100 < : 0,15 €/km

Förändringen träder i kraft genast.