Välj en sida

Tjänstgöringsplatsernas ansökningar om ersättning för inkvarteringskostnader för år 2020 bör lämnas in senast 31.12.2020. Ansökningar för år 2020 kan inte lämnas efter 31.12.2020.

Ansökningar som inkommit senast 5.12.2020 behandlas senast 31.12.2020.

Kontrollera bankkontonummer och Fo-nummer innan ansökan lämnas in.

Till ansökan skall bifogas tjänstgöringsplatsens verifikationer över kostnaderna för inkvartering (inte tjänstgörarens egna kvitton) och hyreskontrakt eller motsvarande som bestyrker anvisad inkvartering i Sivariweb.

Närmare instruktioner hittas på vår hemsida: Arbetstjänst->Uppehälle och kostnader->Inkvartering

Frågor angående ersättning av inkvarteringskostnader kan skickas till:

vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi