Välj en sida

Det går att lämna ett nytt kontingentönskemål via Omasivari-applikationen till de kontingenter som har lediga platser. Civiltjänstcentralen ökar märkbart antalet utbildningsplatser i kontingenterna för att tjänstgöringstiden inte ska förlängas mera än nödvändigt. Vi planerar också en extra svenskspråkig utbildning och informerar om den genast när det är möjligt.
Om du har frågor som gäller ditt socialskydd kan du kontakta Civiltjänstcentralens socialkurator per e-post: marja-liisa.siren(at)ely-keskus.fi.