Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rikostaustaote

Rikostaustaote

Lakia 14.6.2002/504 lasten kanssa toimivien rikostaustan selvittämisestä sovelletaan myös siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun. Palveluspaikat eivät tarkasta rikostaustaa vaan Siviilipalveluskeskus huolehtii velvollisen rikostaustan selvittämisestä ennen palvelusmääräyksen tekemistä.

Laki koskee työtä, johon kuuluu

  • pysyväisluontoisesti ja olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa TAI
  • muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Lakia sovelletaan siten tilanteissa, joissa työ on luonteeltaan sellaista, että se mahdollistaa läheisen vuorovaikutuksen lapsen kanssa ja joissa lapsen huoltaja ei ole läsnä. Lain soveltaminen edellyttää, että molempien ehtojen ”pysyväisluontoisesti ja olennaisesti” on täytyttävä.

Olennaisuuden vaatimuksen perusteella lain soveltamisalaan eivät kuulu

  • tehtävät, joissa työntekijän yhteydenpito lapsiin on satunnaista ja on oletettavissa, että lapsen ja työntekijän välille ei synny henkilökohtaista tai luottamuksellista suhdetta, joka voisi johtaa hyväksikäyttöön tai houkutteluun huumausaineiden kokeiluun.
  • esimerkiksi lääkärin vastaanottotoiminta, koska usein myös lapsen huoltaja on läsnä; kirjastotyö, vaikka ajoittain vuoroja olisi myös lastenosastolla, oppilaitoksen vahtimestarin työ, jos tehtävät eivät sisällä kasvatukseen, opetukseen, hoitoon tai huolenpitoon osallistumista

Siviilipalvelusvelvollisen esimies ratkaisee rikostaustan tarkastamisen tarpeen velvolliselle suunniteltujen työtehtävien perusteella. Mikäli vastaaviin tehtäviin rekrytoitavalta työntekijältä pyydettäisiin rikostaustaote, on perusteltua pyytä sen tarkastamista myös siviilipalvelusvelvolliselta. Mikäli työtehtävät muuttuvat olennaisesti, rikostaustan tarkastamista voidaan pyytää myös kesken työpalvelun.

Sitoumus voidaan täyttää ennen rikostaustaotteen tarkastamista. Rikostaustan selvittämisen tarve merkitään sitoumukseen rastittamalla ao. kohta. Siviilipalveluskeskus tarkastaa rikostaustaotteet niiltä velvollisilta, joiden sitoumuksissa sitä edellytetään. Mikäli otteessa on merkintöjä tai ote ei ole saapunut ennen työpalvelun alkua, Siviilipalveluskeskus on yhteydessä työpalvelupaikkaan ennen kuin työpalvelu alkaa.

Yksityisyyden suoja työelämässä ja lasten kanssa työskentely, Työelämän tietosuoja (TEM)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Rikostaustaotteen tilaus ja maksaminen (velvolliselle)

Rikostaustaote tilataan koulutusjakson aikana sähköisesti tai tarvittaessa paperilomakkeella. Rikostaustaotteen saavuttua Suomi.fi-viestinä tai paperisena, esitetään se siviilipalveluskeskukselle, jossa tehdään otteen esittämisestä merkintä siviilipalvelusrekisteriin.  Otteesta ei oteta jäljennöstä asiakirjoihin eikä sitä tarvitse näyttää työpalvelupaikalle.

Siviilipalveluskeskus korvaa otteen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset siviilipalvelusvelvolliselle.

 Koulutusjakson aikana tilattu rikostaustaote

 –         Maksa itse oikeusrekisterikeskukselta väestörekisterissä voimassa olevaan osoitteeseesi tuleva lasku.

–          Koulutusjakson aikana tilattu ote maksetaan sinulle päivärahan maksun yhteydessä takaisin (6 euroa).

–          Huolehdi siitä että maksat laskun ajoissa, siviilipalveluskeskus ei maksa viivästyskoron osuutta.

Koulutusjakson jälkeen tilattu rikostaustaote

 –         Maksa itse oikeusrekisterikeskukselta väestörekisterissä voimassa olevaan osoitteeseesi tuleva lasku.

–          Lähetä verkkopankkikuitti ja tilinumerosi siviilipalveluskeskukseen.

–          Siviilipalveluskeskus maksaa otteen hinnan tilillesi (6 euroa).

–          Huolehdi siitä että maksat laskun ajoissa, siviilipalveluskeskus ei maksa viivästyskoron osuutta.