Valitse sivu

Velvollisuudet ja ylläpito

Velvollisuudet ja ylläpito

Palveluspaikka vastaa työpalveluksen aikana ylläpidosta, johon sisältyvät

Palveluspaikka ja siviilipalvelusvelvollinen eivät voi sopia pätevästi muista järjestelyistä.

Työpalvelun aikaiset palveluspaikan maksamat korvaukset (esim. päiväraha-, ateria-, majoitus- ym. korvaukset) ovat velvolliselle verovapaita korvauksia.

 

Arvio täysimittaisen työpalvelun (319 vrk) kustannuksista

Kustannukset, kun koulutusjakso 28 päivää pitkä ja velvollisella ei ole aikaisempaa varusmiespalvelusta. Palveluspaikka korvaa ruokarahan joka päivältä.

Päivärahavuorokaudet:
29 – 165 5,15 705,55
166 – 255 8,60 774,00
256 – 347 12,00 1104,00 2583,55
Ruokarahat 319 vrk 13,50 4306,50 4306,50
Yhteensä 6890,05
Lisäksi mahdolliset:
Asumiskustannukset – majoituskorvaus (100 – 310 €/kk)
Työmatkakustannukset
Terveydenhuolto- tai hammaslääkärikustannukset