Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kaikki vuoden 2023 majoituskorvaushakemukset tulee olla jätettyinä käsittelyyn Sivariwebissä viimeistään 31.12.2023. 

31.12. 23 jälkeen ei vuoden 2023 hakemuksia voi enää jättää käsiteltäväksi.

Kaikki ennen 5.12. 2023 käsittelyyn jätetyt majoituskorvaushakemukset käsitellään ennen 31.12.2023

Hakemuksella tulee olla jätettyinä liitteiksi hakemusajan palveluspaikan maksamat maksutositteet, ei velvollisen maksutositteita.  Lisäksi hakemuksella tulee olla nähtävillä vuokrasopimus tai vastaava, jonka tiedot vastaavat palveluspaikan ja velvollisen Sivariwebissä tekemän sitoumuksen osoitettua majoitusta.

Korvausta lomamatkakustannuksista on haettava puolivuosittain seuraavasti:

  • paikallisliikennekulut ajalta 1.1.–30.6. – hakemus siviilipalveluskeskukselta vuosittain 15.7. mennessä
  • paikallisliikennekulut ajalta 1.7.–31.12. – hakemus siviilipalveluskeskukselta vuosittain 15.1. mennessä

Siviilipalveluspaikoille voidaan joissain tilanteissa korvata siviilipalvelusvelvollisesta aiheutuneet poikkeuksellisen suuret kulut. Kyseeseen tulee lähinnä terveydenhoitoon liittyvät kulut. Hakemus tehdään Sivariwebin kautta heti kun palveluspaikalla on kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet:

  • kopiot maksetuista laskuista
  • selvitys haettavaan korvaukseen liittyvistä tapahtumista sekä
  • perustelut, miksi korvausta haetaan eli selvitys miksi kulujen katsotaan olevan kohtuuttomat suhteessa palveluspaikan taloudellisiin edellytyksiin.
  • alkuperäiset kuitit tai muu todisteellinen selvitys maksun perusteista.

Hakemuksia tehdessänne tarkistattehan, että hakemuksella pankkitilitietonne ovat ajan tasalla ja tiedot vastaavat palveluspaikkanne y-tunnusta.

Kysymyksiä korvauksien hakemiseen liittyen voi jättää sähköpostiin: vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi