Valitse sivu

Tiedote 16.3.2020

Siviilipalveluskeskus on keskeyttänyt meneillään olevan erän 03/2020 (2.3-29.3) toimeenpanon. Erän palveluskelpoiset velvolliset voivat kuitenkin siirtyä työpalveluun 30.3 alkaen tehtyjen sitoumusten mukaisesti.

Siviilipalveluskeskus peruu seuraavan suunnitellun koulutuserä numero 4 (30.3-26.4) ja on yhteydessä erään 5 (aloituspäivämäärä 4.5) määrättyihin velvollisiin. Työpalveluksen voi aloittaa aina vasta suoritetun koulutusjakson jälkeen, joten kevään aikana palveluspaikoissa työpalveluksen voi aloittaa vain pieni joukko siviilipalvelusvelvollisia.

Siviilipalvelustaan suorittavat palvelusvelvolliset ovat epidemia-aikana palveluspaikan muuhun henkilöstöön verrattavassa asemassa. Siviilipalvelusvelvollinen jatkaa palveluksessa palveluspaikan osoittamissa tehtävissä. Palvelustehtävät tai fyysinen palveluksen suorituspaikka voivat muuttua, eli palveluspaikka voi osoittaa velvollisen työskentelemään johonkin toiseen saman palveluspaikan yksikköön tai antaa muita kuin perehdytysvaiheessa sovittuja palvelustehtäviä. Palveluspaikan sairauspoissaoloja koskevat ohjeet koskevat myös siviilipalvelusvelvollisia. Sairaana ei saa tulla työhön/palvelukseen.

Jos palveluspaikalla suositellaan henkilöstölle etätyötä, tulisi myös siviilipalvelusvelvollisen kohdalla arvioida etätyön mahdollisuutta. Jos palveluspaikan henkilöstö asetetaan viranomaisen toimesta karanteeniin, koskee karanteeni myös siviilipalvelusvelvollista.

Koronavirusepidemia ei ole kotiuttamisperuste. Palveluspaikalla säilyy vastuu siviilipalvelusvelvollisesta ja päivä- ja ruokarahan (tai ruokailun järjestäminen) ja muiden etuuksien maksamista jatketaan normaalisti.

Siviilipalveluskeskus tiedottaa tarkemmin palveluspaikkojen yhteys- ja vastuuhenkilöitä sähköisen siviilipalvelusrekisterin SivariWebin kautta. Siviilipalvelusvelvollisten tulee tarkistaa, että OmaSivarin yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Lähtökohtaisesti velvollisten palvelus kuitenkin jatkuu palveluspaikan antamien ohjeiden ja työtehtävien mukaisesti. Yhteistyöllä saamme virusepidemian riskit minimoitua ja siviilipalvelusvelvollisten työpalveluksen onnistuneesti hoidettua.