Valitse sivu

Kausi-influenssan ja koronaviruksen paras ehkäisykeino on säännöllinen ja hyvä käsihygienia.

Koronaviruksen paras ehkäisykeino on edelleen säännöllinen ja hyvä käsihygienia.

Koronavirus- ja influenssaepidemiassa siviilipalvelusvelvollisen kohdalla noudatetaan palveluspaikan epidemiaohjeita sekä kansallisia viranomaisen antamia ohjeita ja tartuntariskin minimoimiseksi huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

Tilanteessa, jossa palveluspaikka asettaa henkilökuntansa viranomaisten ohjeiden mukaan karanteeniin, koskee karanteeni myös siviilipalvelusvelvollisia.

Velvollinen voi suorittaa palvelustaan mahdollisuuksien mukaan etätyönä, vastaavalla tavalla kuin ao. työpaikassa on suunniteltu työtehtäviä järjesteltävän. Sairauspoissaolojen kohdalla toimitaan normaalien käytäntöjen mukaisesti. Jos velvollinen sairastuu ja epäilee itsellään tartuntaa, tulee hänen olla puhelimitse yhteydessä oman alueensa terveyskeskukseen tmv. ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Epidemiatilanteesta siviilipalvelusvelvolliselta ei ole tarpeen vaatia todisteellista selvitystä poissaolostaan jokaiselta poissaolopäivältä. Kansallisessa epidemiatilanteessa velvollisen palveluksen tarpeetonta keskeyttämistä kannattaa välttää.

Ohjeet koronavirusepäilyn varalle