UTBILDNINGSCENTRALENS UTRYMMEN FÖR CIVILTJÄNSTGÖRARNA

Till utbildningscentralen hör ett trettiotal byggnader.

Föreläsningssalar och utbildningsutrymmen

Utbildningscentralen har till sitt förfogande ett auditorium och föreläsningssalarna/utbildningsutrymmena Lampola, Sikala, Talli, Kanala och Piika. Alla föreläsningssalar och utbildningsutrymmen finns i byggnaden vid träskets strand.

Utrymmen för fritiden

Finns i A-husets nedre våning. Där finns bibliotek, pingisbord, olika spel, biljard, tidningar, television och internet. Från automaterna kan man köpa kaffe, te, läskedrycker och annat smått att äta (godis, choklad, chips och mellanmålskex). Utrummet är öppet från måndag till torsdag kl. 16.30 - 22.20.  I C-husets nedre våning finns ett utrymme för musik, ”bändikämppä”, öppen från måndag till torsdag kl. 16.00-21.00.

Inkvarteringsutrymmen

Utbildningscentralens inkvarteringsutrymmen finns samlade i A, B och C-husen. Det ryms 246 personer i utrymmena. I B-huset finns rum för allergiker och två rum för kvinnliga tjänstgörare.

Respa

I A-husets första våning finns civiltjänstcentralens mottagning. Anmälan till tjänst och många praktiska ärenden sköts här. Respan är öppen 24 timmar i dygnet under veckans alla dagar. Du får mera uppgifter om respan här.

I A-huset finns också en ADB-klass med 20 arbetsstationer.

I B-huset finns kliniken, som har sjukmottagning dagligen 8.00 - 9.00 och 12.00 - 12.30. Övriga tider koncentrerar sig kliniken på att utföra duglighetsundersökningar. Mera uppgifter om kliniken hittar du här.

Dessutom finns vår kurator Marja-Liisa Siren och arbetshandledaren Anu Toivola i B-huset.

Matsalen

Utbildningscentralens matsal finns i C-huset. I matsalen kan 130 personer äta samtidigt och där serveras dagligen fyra måltider (morgonmål, lunch, middag och kvällsmål).

Kontoret

Utbildningsexperterna

Utbildningsteamet finns i Kontorets andra våning. Kontoret finns i byggnaden vid träskets strand.

Administration

Civiltjänstcentralens administrativa avdelning finns i Kontorets första våning.Kontoret finns i byggnaden vid träskets strand. Administrationens kundbetjäningstider är måndag - torsdag 8.00 - 16.00 och på fredag 8.00 - 14.00.

 

Bastu

Bastun ämnad för civiltjänstgörarna finns i en särskild byggnad vid stranden. I detta hus finns också en privat tvättinrättning. Bastun är varm tisdagar och torsdagar kl. 18.00 - 21.30.

Mötesutrymmen

I Kontoret finns utbildningscentralens mötes- och representationsutrymmen. Kabinettet i C-huset fungerar också som mötesutrymme.

Konditionssalen och motionsmöjligheter

Utbildningscentralen har egen konditionssal, vilken också utomstående får använda. Det finns fotbolls- och volleybollplaner på centralens område, dessutom finns alldeles i närheten en spånbana och en vandringsled runt Lappträsk.

Ordningsregler