YKS, oljegrupp

Om du valt utbildning på svenska kommer alla (på grund av gruppstorlek) att placeras i samma grupp. Utbildningen blir en kombination av miljöfostran och skyddande av kulturegendom samt förebyggande av våld.

 

UTBILDNINGSPERIODENS INRIKTNINGSALTERNATIV, I SÅ FALL ATT DU VALT EN FINSKSPRÅKIG KONTINGENT

Under utbildningsperiodens första dag indelas civiltjänstgörarna - förutom några undantagsgrupper - bl.a. de svenskspråkiga, i fyra grupper för hela utbildningstiden. Du kan i huvudsak välja själv i vilken grupp du vill delta. Grupperna är:

Medborgarpåverkan (KAVA)

Brand, räddning och befolkningsskydd (PP)

Miljöfostran och skyddande av kulturegendom (YKS)

 Förebyggande av våld (VÄKE)

Gemensamma ämnen oberoende av grupp är bl.a. civiltjänstgöringens grunder, första hjälp 1, motion, historia om vapenvägran, icke-våld i närrelationer samt likaberättigande jämställdhet. Föreläsningarna håller vi i utbildningsutrymmen: Sikala, Lampola, Kantinen, Pakkaamo och beroende på vädret ibland även utomhus. Till största delen är man med den egna gruppen men ibland hålls gemensamma ämnen för flere grupper samtidigt.