HUR KOMMA FRAM?

Med buss kommer du direkt till Civiltjänstcentralen bl.a. från Helsingfors, Borgå och Kouvola. Det finns också andra direkta förbindelser (se www.matkahuolto.fi).

På tjänstgöringens ankomstdag går det dessutom en abonnerad buss från Helsingfors.
Beställningsbussen avgår klockan 10:00 från Mikaelsgatans turisthållplats (närä järnvägsstationen, vid Casino, adress Mikaelsgatan 19). 

Alla andra turer från Helsingfors avgår från Kampens bussterminal, i allmänhet från perrongen 1 - 11.

Busshållplatsen vid riksväg 6 invid Civiltjänstcentralen är en hållplats också för snabbturer.

Tilläggsuppgifter hittar du på tabellen nedan.

Om du kommer med Onnibus, som också stannar vid riksväg 6 nära Civiltjänstcentralen (Ingermansby korsning), beställ biljetterna från Civiltjänstcentralen (kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi). Matkahuoltos biljetter gäller inte i Onnibus. Tidtabeller:  http://www.onnibus.com/fi/index.htm

Om du försenar dig från sista bussen till Lappträsk, ring till Civiltjänstcentralens reception, tel. 0295 0295 00 för närmare instruktioner. Civiltjänstcentralen betalar inte självreserverade taxiskjuts eller hotellövernattningar.

 

Helsingfors - Lappträsk

Avgångstid vardagarBusshållplats i Lappträsk
Kampens bussterminalkontrollera tiden och perrongen på www.matkahuolto.fiIngermansby korsning vid riksväg 6, ca 1 km:s vägsträcka till centralen längs Sjökullavägens björkallé (några turer kan köra till Civiltjänscentralens gårdsplan)

Mikaelsgatans turisthållplats  (address Mikaelsgatan 19)

Abonnerad buss.

Kl. 10:00
endast på kontingentens ankomstdag!

Civiltjänstcentralens gårdsplan
Kouvola - Lappträsk  
Kouvola resecentrum (buss- och järnvägsstation)kontrollera tiden: www.matkahuolto.fi              Ingermansby korsning vid riksväg 6, ca 1 km:s vägsträcka till centralen längs Sjökullavägens björkallé 
Från övriga orterse  www.matkahuolto.fiIngermansby korsning vid riksväg 6, ca 1 km:s vägsträcka till centralen längs Sjökullavägens björkallé 
Från Lappträsk  
Mot Helsingfors: från hållplatsen som är på centralens sida vid riksväg 6
Mot Kouvola: från hållplatsen, som är på andra sidan av riksväg 6 (tunner under vägen) från centralen

kontrollera tiden:
www.matkahuolto.fi

Ingermansby korsning vid riksväg 6, ca 1 km:s vägsträcka längs Sjökullavägens björkallé från centralen

Till Helsingfors: Mikaelsgatan 19 (kan stanna vid behov i Borgå)

Till Kouvolas resecentrum

Abonnerade bussar endast på fredagar kl. 14.15.Civiltjänstcentralens gårdsplan