Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) trädde i kraft 1.3.2017 och 48§ angående anställdas vaccinationsskydd trädde i kraft 1.3.2018. Förändringarna medförde nya skyldigheter både för arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med lagförändringen är att skydda patienter och klienter.

Skyldigheten gäller arbete i sådana klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården samt hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som hör till s.k. riskgrupper. Skyldigheten gäller också dem som deltar i patienttransporter.

Med arbete vid verksamhetsenheter i klient- och patientutrymmen samt vid patienttransporter avses

  • klient- och patientutrymmen, ex. patientrum på avd. och behandlingsrum.
  • fordon som används för sjuktransporter
  • därmed jämförbara utrymmen där det finns risk för smitta eller spridning av smitta till klienter eller patienter, väntrum och korridorer på sjukhus anses vara sådana utrymmen. 

Klienter eller patienter som hör till riskgrupper och är särskilt utsatta för allvarliga följder av ev. smitta är till exempel allvarligt sjuka personer med nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling, barn under 12 månader och personer över 65 år samt gravida kvinnor.

Personal som vårdar ovanstående patient- och klientgrupper och som befinner sig i deras närhet bör ha skydd mot följande sjukdomar

  • via vaccin eller sjukdom erhållet skydd mot mässling och vattkoppor
  • personal som arbetar med spädbarn bör ha skydd mot kikhosta
  • säsonginfluenssavaccinet bör tas varje år 

PRAKTISKA RÅD TILL DIG SOM SKA PÅBÖRJA DIN CIVILTJÄNSTGÖRING

  1. Kontrollera att du har ikraft varande skydd mot ovanstående sjukdomar om du under din tjänstgöring ska arbeta med klienter eller patienter som hör till riskgrupperna.
  2. Du får dina vaccinuppgifter från hälsostationen eller skolhälsovårdaren om du är osäker vilka vaccin du har fått.
  3. Sök arbetstjänstplatser där vaccinationsskydd inte krävs om du av hälsoskäl inte har/kan ta det vaccinationsskydd som behövs.

 

Vid eventuella frågor, ta kontakt med Civiltjänstcentralens hälsovård siviilipalveluskeskus.terveyskliniikka(at)mehilainen.fi