Kompletterande tjänstgöring i Lappträsk

Den kompletterande tjänstgöringen utförs på civiltjänstcentralen. Den fem dagar långa tjänstgöringen omfattar huvudsakligen föreläsningar. Föreläsningarnas innehåll kan växla för de olika kompletterande tjänstgöringsgrupperna. Vi behandlar bl.a. följande ämnen, första hjälp, vapenvägrandets historia, oljebekämpning och motion.

Tjänstgöraren inom kompletterande tjänstgöringen har närvaroplikt enligt programmet i läsordningen. Utbildningstimmarna hålls kl. 8.45 – 16.00. Programmet kan innehålla också kvällsundervisning. På fredagen avslutas undervisningen kl. 14.00.

Då det inte är föreläsningar, så får man avlägsna sig från utbildningscentralens område så långt man vill, förutsatt att man är tillbaka då föreläsningarna börjar igen. Fastän det erbjuds inkvartering på utbildningscentralen, så kan de som bor i närheten också övernatta hemma. Tjänstgöraren måste ha sjukintyg, skrivet av hälsovårdare eller läkare, för varje sjukfrånvarodag.

På utbildningscentralen serveras morgonmål, lunch, middag och kvällsmål.

Dagpenningen för kompletterande tjänstgöring är 5,10 euro/dygn (kvinnor 5,60). Därtill utbetalas lön 59,50 euro/dygn, fr.o.m.1.8.2018 utbetalas 60,10 euro/dygn för kompletterande tjänstgöringen.

 

Hur komma fram?