OFTA FRÅGAT

Varifrån får jag koderna till sivariweb?

Då arbetsplatsen blivit godkänd som civiltjänstgöringsplats, så får ansvarspersonen ett brev om användarrättigheter , koder till SivariWeb av Civiltjänstcentralen. 

Tjänstgöringsplatsens andra användare får koderna av ansvarspersonen.

Om du har glömt ditt lösenord får du ett nytt lösenorde från SivariWeb genom att trycka på 'Glömt lösenordet'.

Om du har problem med inloggningen skicka e-post till Leena Heikkilä (leena.heikkila(at)ely-keskus.fi) eller Susanna Ollas (susanna.ollas(at)ely-keskus.fi).

Tilläggsuppgifter om registret får du härifrån.

 

Vi behöver en civiltjänstgörare till vår tjänstgöringsplats, men vi har inte fått en enda ansökan. Vad kan vi göra för att någon skulle söka platsen?

I fall ni inte ännu har annonserat om er lediga plats på Sivariweb, så lönar det sig att först göra detta. Dessutom kan ni skicka en ”reklam” om den lediga tjänsten, som vi sedan sätter upp på anslagstavlan. Ni kan också själv komma hit till Lappträsk och berätta om er tjänstgöringsplats för dem, som ännu inte har hittat någon plats att utföra sin arbetstjänst på (detta är möjligt i regel varannan måndag). Ett alternativ är också att göra reklam för er lediga plats på civiltjänstcentralens Facebook-sidor.

 

Räcker det inte att civiltjänstgöraren visar upp brottregisterutdraget för förmannen på tjänstgöringsplatsen?

Nej. Civiltjänstgöraren är underställd Civiltjänstcentralen, fastän han är hos er i tjänst. Civiltjänstcentralen är ansvarig för att tjänstgöraren inte har brottsregister om han har en sådan tjänst, att han jobbar med barn och ungdomar, som är under 18 år. Tjänstgöraren behöver inte visa utdraget på tjänstgöringsplatsen, utan det räcker att han visat upp det på Civiltjänstcentralen.