Minneslista för tjänstgöringsplatsen vid civiltjänstgörarens påbörjan av arbetstjänst

Före arbetstjänsten påbörjas är det ännu bra att försäkra sig om, att det finns förutsättningar för en lyckad arbetstjänstgöring. Minneslista.