OMASIVARI, Civiltjänst elektroniskt

Det behändigaste sättet att sköta dina civiltjänstärenden är via Omasivariapplikationen. När du godkänts till civiltjänst överförs dina uppgifter till civiltjänstregistret och du ser dina uppgifter genast i Omasivari. Via applikationen kan du upprätthålla dina grunduppgifter, kontrollera din tjänstesituation inklusive den uppskattade hemförlovningsdagen samt ladda upp din egen CV. 

 

Logga in dig i Omasivaritjänsten

Inloggningen sker via Suomi.fi-tjänsten med bankkoder, mobil-id eller elektroniskt id-kort. Om du vill kan du efter inloggningen skapa en enklare inloggningsmöjlighet med användarkod och lösenord för ditt dagliga bruk av tjänsten (funktionen hittar du på huvudsidans meny). Användarkoden och lösenordet fungerar på den apparat som du skapat dem.

Inloggningen i Omasivari sker genom stark identifikation via Suomi.fi och bankerna och inte via själva applikationen. Bankerna har för avsikt att ändra sina identifikationsmetoder. En del av bankerna slopar de traditionella kodtabellerna eller säkerhetskorten. Observera i samband med inloggningen att identifikationen beror på vilken banks kund du är. Om du behöver närmare information om verktygen för att ta i bruk den nya identifikationsmetoden bör du vända dig till din egen bank. Kom också ihåg att bankkoder aldrig ska lämnas ut via e-post eller telefon och att man alltid ska kontrollera att man faktiskt är på den egna bankens webbsida när man använder koderna.

https://omasivari.mol.fi/omasivari/pages/login.xhtml

 

Din egna uppgifter

Via Omasivari kan du sköta dina civiltjänstärenden. Du kan framföra ett eget kontingentönskemål om inledandet av civiltjänsten. Framför önskemålet även fast du antecknat det i din civiltjänstansökan. Också de aktuella utbildningstidpunkterna och uppdaterad information om platsläget hittas här. Via applikationen kan du upprätthålla dina grunduppgifter och kontrollera din tjänstesituation, till exempel dina permissionsdagar och den preliminära hemförlovningsdagen.

Omasivariapplikationen utvecklas hela tiden och senare kommer det bland annat att vara möjligt att ansöka om uppskov och permissioner samt kontrollera dagpenningens förhöjningstidpunkter den här vägen. 

 

Uppdatering av uppgifterna

Kontrollera och uppdatera dina uppgifter i Omasivari: telefonnumret, e-postadressen, adressen och kontonumret. För utbetalningen av dagpenningen skall kontonumret finnas i Omasivari före utbildningen inleds. Du kan också ladda upp din egen CV i Omasivari för att underlätta hittandet av en tjänstgöringsplats.

Avtal om utförande av arbetstjänsten

Då du kommer överens med en tjänstgöringsplats om utförandet av arbetstjänst fyller ni i en förbindelse via det elektroniska civiltjänstregistret sivariweb. Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i sivariweb och du via Omasivari. För att godkänna förbindelsen måste du logga in med stark autentisering.

Förvaringen av dina uppgifter efter tjänstgöringstiden

Uppgifterna i Omasivari syns också efter tjänstgöringstiden. Du kan vid behov kontrollera dina civiltjänstuppgifter också efter att du slutfört din tjänstgöring.