Hinderlöshetsintyg för pass

Hinderlöshetsutlåtande för pass till utlandsresa beviljas av Civiltjänstscentralen före tjänstgöringens början och under utbildningsperioden.

Under arbetstjänsten beviljar tjänstgöringsplatsen utlåtande. Om tjänstgöraren söker pass för tiden efter hemförlovningen, så skall man be om bevis för hemförlovningsdagen av tjänstgöringsplatsen. 

Efter tjänstgöringen så får tjänstgöraren pass, med civiltjänstgöringsintyget (gula kortet) som bevis.

Modell för tjänstgöringsplatserna:

HINDERLÖSHETSUTLÅTANDE

Tjänstgöringsplatsens namn meddelar som sitt utlåtande att det för civiltjänstmyndighetens del inte föreligger några hinder för att civiltjänstgörarens namn och personbeteckning beviljas pass, identitetsbevis eller annan resehandling och att det inte föreligger några hinder för resor utomlands för tiden xxxx-xx.

Ansvarig för civiltjänstfrågor
Den ansvariga personens namn

TEM/2313/00.05.02/2016: Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst, s. 42 ja 49