Juridisk rådgivning

Civiltjänstgörarens ekonomiska situation fyller ofta kriterierna för en fri rättegång. Ansökan om rättshjälp kan göras före eller under ärendets behandling i domstol. Man kan av statens medel bevilja ersättning endast för ett biträde, som är godkänd av rätten. Du skall huvudsakligen själv ombesörja att du får rättshjälp.

Inom rättsliga ärenden så kan tjänstgöraren få hjälp av bl.a. rättshjälpsbyråer, samt av privata advokat- och juridiska byråer. Banker, försäkringsbolag och fackföreningar ger juridiska råd i ärenden , som berör deras egen verksamhet, t.ex. rättshjälpsförsäkringen kan ersätta rättegångskostnader, vilka har uppkommit för bevakande av familjemedlemmars rättigheter i ärenden som gäller konflikter och en del brottsärenden.

Om en person, dömd till böter, har svårigheter att betala dem, så kan man förhandla fram längre betalningstid med utmätningsmannen.