Överföring till beväringstjänst

I sådana fall, då man inte vill utföra värnplikten som civiltjänstgöring, så skall man ansöka skriftligt om förflyttning. Ansökan skickas till Civiltjänstcentralen i god tid före tjänstgöringen börjar. 

Civiltjänstcentralen gör då ett beslut angående ärendet. Ett positivt beslut befriar den sökande från civiltjänsten och dokumenten förflyttas till försvarsmaktens regionalbyrå, vilken bestämmer beväringstjänstens begynnelsedatum. Ansökan bör godkännas omedelbart, om det i ansökan finns skrivet att den i § 1 bestämda övertygelsen inte längre hindrar utförande av den i lagen nämnda beväringstjänsten. Dessutom bör den civiltjänstskyldige inte ha ansökt tidigare på samma grunder om förflyttning till militärtjänstgöring enligt värnpliktslagen eller för kvinnor lagen om kvinnlig militärtjänst. Ansökan får inte göras mera efter påbörjandet av civiltjänsten, ej heller efter slutet av det år, då civiltjänstgöraren fyller 28 år.

Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter (adress och telefonnummer), födelsetid och underskrift.