ERFARENHETER FRÅN ARBETSTJÄNSTEN

En fot in i arbetslivet

Jag valde Luonto-Liitto som tjänstgöringsplats, eftersom jag kände människor i organisationen och jag hade tidigare varit på Luonto-Liittos läger. Det var ett ypperligt val, för jag trivdes jättebra under tjänstgöringstiden. Arbetet var mångsidigt: jag svarade i telefon, gjorde materialanskaffningar, uppdaterade nätsidorna, hämtade posten, skötte löpande ärenden och deltog i olika miljöhändelser. Jag behandlades som en jämlik arbetstagare och arbetskamraterna var i övrigt också trevliga och avslappnade. Det var trevligt att göra ett bra arbete för miljöfostran. Det bästa var att jag fick mera pengar än jag hittills fått någonstans ifrån. Dessutom erbjöds jag arbete på Luonto-Liitto efter att civiltjänsten var över.

Toni, 22

I ett bekant gymnasium

Jag är civare i mitt eget gymnasium: i Jyväskylä Lyseos gymnasium. Rutinerna och människorna är sedan förut bekanta, så det var lätt att anpassa sig till tjänstgöringsplatsen. Till mina arbetsuppgifter hör bl.a. att undervisa, rouda, IT-stöd och uppdatering av administrationens uppgifter.

Jani, 20

Ett politiskt val

Jag valde ett jobb på en flyktingförläggning, för jag är intresserad av socialt arbete, mångkulturella miljöer, globala och etiska frågor och hur de som ansöker om uppehållstillstånd ser på Finland. Delvis ville jag med det valet av min tjänstgöringsplats även uttrycka att Finland kan, och att landet borde, bära sitt ansvar även i det internationella socialarbetet. Jag upplever att det internationella civila arbetet för tillfället är viktigare för Finlands utrikespolitik än väpnat försvar eller genom att delta i väpnade operationer utomlands.

Ett av mina motiv var att ta reda på hur processen om uppehållstillstånd, som i offentligheten väckt så mycket diskussioner, fungerar i verkligheten. Hittills har jag upptäckt ett problemfält med många orsaker, och det behövs framför allt globalt ansvar på statlig nivå och en utveckling i positiv anda inom byråkratin.

Jussi, 28

Ett krävande arbete som journalist

Jag är intresserad av journalistik och då det i Kepa (centrum för utvecklingssamarbete) blev en civarplats som journalist ledig, sökte jag den. Jag hade inte sedan tidigare erfarenhet av journalist-arbete, jag hade studerat statskunskap cirka ett år vid universitetet. Intervjun var grundlig, men jag lyckades och fick platsen.

Jag fungerade som medlem i ett team på fyra människor. Arbetet var månsidigt som reporter på Maailman Kuvalehti: idéer, att söka information, intervjuer, att skriva, att bearbeta uppslag och att planera hur tidningens layout skall se ut. Ibland arbetade jag även som mottagningsbiträde och hjälpreda vid fester. Arbetet blev aldrig tråkigt, utan året gick alltför fort. Jag lärde mig mycket i ett krävande arbete och vill fortsätta att arbeta som journalist. Efter civiltjänsten har jag även ibland snuttjobbat vid Kepa.

Joona, 23

Svenska på köpet

Efter att jag läst om Solglimten på civiltjänstcentralens anslagstavla ett par dagar innan utbildningsperioden tog slut och jag skulle börja i legionen, så började jag först skratta. Tanken att befinna sig ett helt år på en liten ö i ett svenskspråkigt servicehus lät mera som en vits, men jag beslöt ändå att ta tag i situationen i en blandning av något slags humor och desperation. Jag kom överens om en intervju på min mycket usla svenska och satt i bussen med en lång resa framför mig. På ön möttes jag av en oerhört vacker miljö. Då jag kom till huset fick jag äta en delikat middag, vars standard inte senare har minskat.

Efter att jag inlett tjänstgöringen började jag redan efter ett par veckor prata lite bättre svenska, och nu kan jag för första gången i mitt liv säga att jag kan språket bra. Som nattvakt har jag inte stött på något svårare fall än någon förvirrad mommo och jag har fått vara i fred om nätterna. Jag har använt tiden till att titta på cirka 200 filmer. Personalen och de inneboende är trevliga och man minns dem resten av livet och inte heller kontakterna till yttervärlden har brutits eftersom jag fått permissioner med två veckors mellanrum, samt gratis internet. Det har varit ett mycket bra år.

Ville, 23