Behandlingstider

 

SökandeAnsökanBehandlingstid
TJÄNSTGÖRAREAnsökningar gällande tjänsteduglighet och avbrott i tjänstgöring (ansökan)1 - 4 veckor
 Andra ansökningar (t.ex. uppskov, kontingentönskemål, förflyttning till beväringstjänst)ca en vecka
 Sökande av ändring (kallelse till civiltjänst/kompletterande tjänstgöring, uppskovsbeslut) 
TJÄNSTGÖRINGSPLATS       Ansökan om att få verka om civiltjänstgöringsplats (Blankett) 
  - offentligrättsliga inrättningar

ca en vecka

  - privaträttsliga enheter (t.ex. föreningar, stiftelser)max. en månad
 

 Inkvarteringskostnader (Sivariweb)
-
ansön senast vid utgången (31.12) av det kalenderår som  inkvarteringskostnaderna hänförs till

 
  - 1.1 - 30.4 inkomnasenast 30.6
  - 1.5 - 31.8 inkomnasenast 31.10
  - 1.9 - 5.12 inkomnasenast 31.12
   - 6 - 31.12 inkomnasenast 28.2
 Ersättning för permissionsresor (blankett) 
  1.1. - 30.6. gjorda resor ansöks senast 15.7max. en månad
  1.7. - 31.12. gjorda resor ansöks senast 15.1max. en månad
 Oförutsedda kostnader, som uppstått vid ordnandet av civiltjänst (Lomake)max. en månad
 

Ansökningar gällande tjänsteduglighet och avbrott i tjänstgöring (fritt formulerad ansökning)

 1 - 4 veckor