Uppehälle och kostnader

Under arbetstjänsten svarar tjänstgöringsplatsen för civiltjänstgörarens uppehälle, som innefattar

Överenskommelser om andra arrangemang mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte giltiga.

 

Kostnadskalkyl för en hellång arbetstjänst (319 dygn)

Kostnader, när utbildningsperioden är 28 dygn och tjänstgöraren har inte militärtjänstdygn. Tjänstgöringsplatsen betalar måltidsersättningar för varje dag.

 
Dagpenninsdygn:   
29 - 1655,10698,70 
166 - 2558,50765,00 
256 - 34711,901094,802558,50
Måltidsersättningar för 319 dygn13,504306,504306,50
Sammanlagt  6865,00
+ Eventuella övriga kostnader:   
Boendekostnader - ersättning (100 - 310 €/kk)   
Arbetsresor   
Hälsovårds- och tandläkarkostnader