Beställning av färdbiljetter

De av VR:s eller Matkahuoltos färdbiljetter som avses i punkterna 1. och 2. får inte användas vid arbets- och kommenderingsresor, som ska betalas av tjänstgöringsplatsen.

1.VR

Tjänstgöringsplatsen kan beställa tågbiljetter för civiltjänstgörarnas fria permissionsresor av arbets- och näringsministeriets anslag via VR:s webbshop för företagskunder (www.vr.fi/ yrityspalvelut). YFör att kunna koppla upp sig till webbshopen behöver tjänstgöringsplatsen ett användarnamn och ett lösenord som Civiltjänstcentralen ger till den ansvarige personen. Användarnamn och lösenord får inte lämnas till civiltjänstgöraren. Bruksanvisningen för VR:s webbshop samt anvisningar för hur man får användarnamn och lösenord. När biljetter köps via VR:s webbshop skickas räkningen på biljetterna direkt till staten och biljetten kan skrivas ut från webbshopen.

Sparbiljetten är alltid det förmånligaste alternativet och priset är detsamma för alla. Sparbiljetter kan köpas för alla rutter, men mängden biljetter per avgång är begränsad. Standardbiljetten har tre olika priskategorier – biljetten är desto billigare ju tidigare biljetten köps.

En civiltjänstgörare kan dessutom köpa tågbiljett med rabatt genom att på tåget visa upp ett gällande civiltjänstgöringsintyg med foto, om det är fråga om tjänstgörarens egen resa som inte hör till sådana fria permissionsresor som civiltjänstgöraren ersätts för.

Civiltjänstgöringsrabatten beviljas på Standardbiljettens pris. På lokaltrafikens biljetter ges i regel inte någon rabatt.

2. Matkahuolto

Tjänstgöringsplatsen kan på motsvarande sätt med blanketten beställa färdbiljetter för bussresor hos Matkahuollon asiakaspalvelukeskus (Asiakaspalvelukeskus, lipputilaukset, PL 111, 00201 Helsinki). Biljetterna berättigar endast till fria permissionsresor. Biljetten duger inte som betalningsmedel inom samtarifftrafiken i Helsingfors och inte heller i bussarna till sådana trafikidkare hos kommunala trafikverk som inte godkänner Matkahuoltos biljetter. Ingen rabatt ges på dessa resor. Tjänstgöringsplatsen bör fylla i färdbiljetterna på de punkter som ska uppges på förhand, t.ex. färdrutten. 

För att ha rätt att färdas måste civiltjänstgöraren dessutom visa upp ett förordnande till tjänstgöring eller ett civiltjänstgöringsintyg med foto. Om förordnande eller intyg inte finns, anses civiltjänstgöraren resa utan giltig färdbiljett.

3. Förvaring av färdbiljetter

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för att de färdbiljetter som den fått eller köpt samt användarnamn och lösenord till VR:s webbshop förvaras och används på tillbörligt sätt. Biljetterna bör förvaras i ett låst utrymme. Inga korrigeringar får göras i färdbiljetterna. Om en felskrivning gjorts, ska biljetten makuleras.