Civiltjänstgörarens rätt att resa utomlands

Tjänstgöringsplatsen svarar för tjänstgörarens hälsovårdskostnader under tjänstgöringstiden oberoende om sjukdomen eller olycksfallet skett på arbetstid eller på fritid, i hemlandet eller t.ex. på permissionsresa utomlands. Avtal mellan tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren angående eventuella vårdkostnader, är inte tillåtna.

Man kan inte direkt begränsa tjänstgörarens rätt att resa, inte heller kan man förbjuda honom att resa utomlands. Däremot kan man bevilja PP-permissioner regelbundet under hela tjänstgöringstiden, man behöver inte nödvändigtvis bevilja flera veckors sammanhängande permissioner.

 

Se också:

Hinderhetsintyg

Försäkringsskydd