Introduktion i arbetet

Det är tjänstgöringsplatsens skyldighet att bestämma tjänstgörarens tjänsteuppgifter, samt att ta hand om tjänstgörarens inskolning i dessa arbeten. Åtminstone organisering av tjänsteuppgifter, avtalande om arbetstiden, förevisning av arbetsutrymmena, samt berättande om förmanskontakter och arbetsledningen, hör till introduceringen i arbetstjänsten. Ett lyckat tjänstgöringsförhållande inleds ofta med en god introducering. Man kan vid behov använda företagets egna introduktionsmaterial. Vid introduceringen kan också användas olika slag av minneslistor för introduktion i tjänstgöringsplatsen.

Introduktionsblankett