etusivu :: Palveluspaikoille :: Matkat lomille

Matkat

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus palvelusaikanaan lomamatkaan tai korvaukseen matkakustannuksista koti- tai asuinpaikkakunnalleen taikka erityisestä syystä myös muulle sellaiselle paikkakunnalle Suomessa, jonne hänellä on erityisiä henkilökohtaisia siteitä. Ulkomailla vakinaisesti asuvalla on palvelusaikanaan oikeus vähintään yhteen lomamatkaan koti- tai asuinpaikkakunnalleen ulkomailla. Matkat on tehtävä olosuhteet huomioon ottaen valtiolle edullisimmalla tavalla.

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus ilmaisiin ja alennettuihin matkoihin jäljempänä määritellyin tavoin (Työministeriön asetus 1462). Tarkempia säännöksiä matkojen edellytyksistä ja käytännön toteutuksesta on annettu työ- ja elinkeinoministeriön antamissa siviilipalvelusvelvollisten matkoja koskevissa ohjeissa. Siviilipalvelusvelvollinen saa TEM:n rahoista ilmaismatkan edestakaisiin lomamatkoihin.

LINKIT:      Palvelusvelvollisen matkat

                 Siviilipalvelusvelvollisten matkoja koskeva ohje/TEM

                 Junalippujen tilausohje

                 Linja-autolippujen tilausohje